Leendő elsősöknek

Süni-suli foglalkozások: március 10-én és 24-én 14.00-tól.

A Hit- és erkölcstan tantárgy oktatásával kapcsolatban szülői értekezletet tartunk, melyen az egyházak képviselői (katolikus, református, evangélikus, Hit Gyülekezete) is jelen lesznek. Időpontja: 2022. március 28., hétfő, 16.30-kor.

Nyílt nap: április 6-án az első 3 órában.

Szeretettel várjuk Önöket!

Ruhagyűjtési akcióhét

Időpont: 2022.február 23 – február 28.

Koordinátor: Krak Ildikó

Kérjük, csak olyan ruhákat tegyenek a zsákokba, amelyek tiszták és mások számára még használható minőségűek! Köszönjük segítségüket!

Vészhelyzet alatt lejáró RGYK jogosultságok határidejének meghosszabbítása

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az új kormányrendelet alapján ISMÉT a vészhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig (2022.08.31.) hosszabbodnak meg a vészhelyzet alatt (2020.11.04-étől) lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságok és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozatok.  

A Vecsési Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott jogszabályi állásfoglalást is mellékeljük.

Köszönjük együttműködését.

                                                                                                            Titkárság munkatársai

Új járványügyi eljárásrend

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2022.01.15-től új járványügyi eljárásrend lépett életbe. Ha az intézményben covid + személyt diagnosztizálnak, a hatóság az érintett személyeknek már csak 5 napos karantént rendel el járványügyi megfigyelés miatt. A karantén kötelezettség nem terjed ki az oltott személyekre, valamint a kontakt napon hiányzó tanulókra sem, ezért digitális oktatást már nem rendel el a minisztérium. Aki nincs karanténban, azoknak rendes jelenléti oktatást tartunk, a hiányzóknak pedig a Krétába feltöltjük a tananyagot és a házi feladatokat, hogy otthon is tudják követni a tananyagot.

Együttműködésüket köszönöm!

Üdvözlettel: Bosznayné Waldner Erika intézményvezető

Változnak a karanténszabályok: itt az ábra, ami mindent elmagyaráz

RGYK meghosszabbítás záró dátuma

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a veszélyhelyzet miatt meghosszabbodott Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezmények (RGYK) jogosultsági ideje 2022. 02.28-án lejár. Kérjük szíveskedjék, amennyiben jogosultságuk fennáll, (Polgármesteri Hivatal Szociális osztálya bírálja el) az érvényes RGYK határozatot mielőbb behozni! Az ingyenes étkezést kizárólag érvényes határozat bemutatását követően áll módunkban biztosítani.

Amennyiben már nem jogosultak a kedvezményre, de az étkezést térítési díj ellenében igénybe kívánják venni, kérjük szíveskedjenek a portán kérhető szándéknyilatkozatot kitöltve 2022.01.20-ig visszaküldeni.

Amennyiben határidőre sem az érvényes határozatot, sem a szándéknyilatkozatot nem juttatják vissza a Titkárságra, az RGYK határozatuk lejártát (2022.02.28.) követően az iskolai étkezést gyermekük részére nem áll módunkban biztosítani.

A Vecsési Polgármesteri Hivatal által megfogalmazott jogszabályi állásfoglalást is mellékeljük.

Köszönjük együttműködését!

                                                                                                 Titkárság munkatársai

Belépés védettségi igazolvánnyal

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy az emberi erőforrások miniszterének határozata (29/2021. (XI. 19.) EMMI határozat) szerint intézményünkbe december 1-jétől csak védettségi igazolvánnyal rendelkező külső személyek léphetnek be. A védettségi igazolványt a portán fel kell mutatni! Azok a szülők, akik gyermeküket kísérik az iskolába, a főbejáratnál található előtérbe védettségi igazolvány nélkül is bejöhetnek.

Tájékoztató a koronavírus elleni védettség igazolásáról

Kérem Önöket a határozat rendelkezéseinek betartására a gyermekek biztonsága érdekében!

Együttműködésüket köszönöm!

Üdvözlettel: Bosznayné Waldner Erika intézményvezető

Kötelező maszkhasználat

Tisztelt Szülők!

A járvány helyzet fokozódása miatt iskolánkban hétfőtől, azaz november 22-től a közösségi terekben (folyosók, aulák) újra kötelező a maszkhasználat mind a tanulók, mind a felnőttek számára. A tantermekben a maszkhasználatot a pedagógus kérheti a tanulóktól. Természetesen maszkhasználatra az intézményben mindenki jogosult a benttartózkodás teljes ideje alatt.

Az intézménybe a belépés újra kézfertőtlenítés és testhőmérséklet mérés után lehetséges. Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy iskolánkat csak indokolt esetben látogassák az aktuális járványügyi előírások betartása mellett!

Továbbá kérjük, hogy hétfőn a tanulók már maszkban érkezzenek az iskolába!

Együttműködésüket köszönjük!

Üdvözlettel: Bosznayné Waldner Erika intézményvezető

Kérjük viseljen maszkot! matrica 100 mm